Τσέργας Νικόλαος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Θεραπευτικές Προσεγγίσεις μέσω της Τέχνης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας

Ενεργός, εκτός άδειας

25310-39411

ntsergas@sw.duth.gr

Βιογραφικό