Παράταση για την υποβολή αίτησης σίτισης από τους/τις φοιτητές/τριες του ΔΠΘ. που φοιτούν στο β΄ έτος έως επί πτυχίω

Παράταση για την υποβολή αίτησης σίτισης από τους/τις φοιτητές/τριες του ΔΠΘ. που φοιτούν στο β΄ έτος έως επί πτυχίω,σύνδεσμος: https://duth.gr/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/ArtMID/432/ArticleID/2474/preview/true/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7n-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CE%AF%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%94%CE%A0%CE%98-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CF%86%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CE%84-%CE%AD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%AD%CF%89%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%AF-%CF%80%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CF%89