Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ. με θητεία από 01.09.2023 έως 31.08.2026.

Πρόσκληση-εκδήλωσης-ενδιαφέροντος.pdf