ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ότι έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2023-2024. Υπάρχουν 11 δηλώσεις που πρέπει να διορθωθούν από τους ενδιαφερόμενους, τα ΑΕΜ των οποίων ακολουθούν στον συνημμένο πίνακα. Συμπληρωματική περίοδος δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2023-2024, δίνεται από 7.11.2023 – 8.11.2023. Στο διάστημα αυτό, πέραν αυτών με τις λανθασμένες δηλώσεις, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση και όσοι δεν πρόλαβαν κατά την προηγούμενη περίοδο δηλώσεων μαθημάτων. Κατόπιν θα δηλωθεί από τη Μηχανοργάνωση η Πρακτική Άσκηση και τα μαθήματα των φοιτητών 11ου εξαμήνου και άνω που έχουν καταθέσει υπεύθυνες δηλώσεις στο secr@sw.duth.gr.